THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
894170.jpg";i:1;i:141;i:2;i:200;}}-avatar
Nguyễn Trọng Vinh
Điểm số: 30
Avatar
Lê Hồng Thủy
Điểm số: 21
Avatar
Trương Văn Bình
Điểm số: 9
1638916.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-avatar
Trần Văn Định
Điểm số: 9
Avatar
Trần Văn Diễn
Điểm số: 9
1039596.jpg";i:1;i:163;i:2;i:175;}}-avatar
Phạm Văn Thắng
Điểm số: 9
Avatar
Phùng Như Hoa
Điểm số: 9
1459825.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-avatar
Nguyễn Hữu Vinh
Điểm số: 9