Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 19/9/2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Dũng
  Ngày gửi: 15h:39' 17-09-2016
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THPT Đức Linh THỜI KHÓA BIỂU - Khối 12
  Áp dụng từ sáng THỨ 2 - 19/09/2016
  Lớp Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  12A1 GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn GV dạy Môn
  1 * CC Liên Toán Ngọc Văn Liên Toán Tuyền Sinh D.Toàn Sử
  2 Ngọc Văn Ngọc Văn Ngọc Văn Lý Lý Liên Toán Tuyền Sinh
  3 Lý Lý Công CD Lý Lý P.Ngọc Địa Thượng Hoá Thượng Hoá
  4 Sao Anh Liên Toán D.Toàn Sử Sao Anh Liên Toán Ly Tin
  5 Sao Anh Thượng Hoá Lý CN * * Sao Anh * SH
  12A2 1 * CC Diễm Lý Châu Sử Thành Hoá T.Hồng Địa Trang Anh
  2 Diễm Lý Lộc Văn C.Minh Tin H.Châu Sinh K.Ngọc CD Lý CN
  3 Linh Toán Thành Hoá Trang Anh Trang Anh Trang Anh Lộc Văn
  4 Lộc Văn Linh Toán Linh Toán Thành Hoá Diễm Lý Châu Sử
  5 Lộc Văn Linh Toán Linh Toán * * H.Châu Sinh * SH
  12A3 1 * CC Phượng Văn Phượng Văn T.Thắng Hoá Liên Toán Công CD
  2 Lý CN Phượng Văn H.Châu Sinh Liên Toán Sao Anh Châu Sử
  3 Phượng Văn Liên Toán Sao Anh Liên Toán Khuyên Lý Khuyên Lý
  4 Châu Sử H.Châu Sinh Sao Anh P.Ngọc Địa Sao Anh T.Thắng Hoá
  5 T.Thắng Hoá Khuyên Lý C.Minh Tin * * Liên Toán * SH
  12A4 1 CC T.Thắng Hoá C.Minh Tin Khuyên Lý Khuyên Lý T.Thắng Hoá
  2 Trang Anh Quý Văn Nguyên Toán Miên Sử Trang Anh Trang Anh
  3 T.Thắng Hoá Quý Văn H.Châu Sinh H.Châu Sinh Quý Văn Miên Sử
  4 Nguyên Toán Lý CN Nguyên Toán Nguyên Toán Quý Văn Khuyên Lý
  5 Nguyên Toán Công CD P.Ngọc Địa * * Trang Anh * SH
  12A5 1 * CC H.Châu Sinh D.Toàn Sử D.Toàn Sử Diễm Lý Xíu Toán
  2 Thượng Hoá Diễm Lý Xíu Toán Công CD H.Châu Sinh Xíu Toán
  3 Xíu Toán A.Sương Anh A.Sương Anh Bình CN Ly Tin Diễm Lý
  4 Ngọc Văn Diệu Địa Ngọc Văn Thượng Hoá Thượng Hoá A.Sương Anh
  5 A.Sương Anh Ngọc Văn Ngọc Văn * * Xíu Toán * SH
  12A6 1 * CC T.Hồng Địa Long Lý Linh Sơn Anh Ly Tin Sang Sử
  2 K.Ngọc CD Diệp Hoá Sang Sử Bình CN Tuyền Sinh Long Lý
  3 T.Sơn Toán Long Lý Linh Sơn Anh T.Sơn Toán N.Thuỷ Văn T.Sơn Toán
  4 Diệp Hoá T.Sơn Toán N.Thuỷ Văn Diệp Hoá Linh Sơn Anh T.Sơn Toán
  5 Tuyền Sinh N.Thuỷ Văn N.Thuỷ Văn * * Linh Sơn Anh * SH
  12A7 1 * CC Thuỷ Toán Lệ Hoá T.Hồng Địa T.Quang Anh Lý Lý
  2 T.Quang Anh Dung Tin Phượng Văn Lệ Hoá Thuỷ Toán Sang Sử
  3 T.Quang Anh Thuỷ Toán Sang Sử T.Quang Anh K.Ngọc CD Thuỷ Toán
  4 Phượng Văn N.Bích CN Lý Lý Thuỷ Toán Lệ Hoá Tuyền Sinh
  5 Phượng Văn Lý Lý Phượng Văn * * Tuyền Sinh * SH
  12A8 1 * CC Long Lý Tuyền Sinh Th. Tâm Anh Nhàn Sử Long Lý
  2 Th. Tâm Anh Th. Tâm Anh H.Vân Toán H.Vân Toán Lệ Hoá Nhàn Sử
  3 H.Vân Toán Dũng Văn Dũng Văn H.Vân Toán N.Bích CN Tuyết CD
  4 Dũng Văn Lệ Hoá Lệ Hoá Tuyền Sinh Lai Tin T.Hồng Địa
  5 Dũng Văn H.Vân Toán Long Lý * * Th. Tâm Anh * SH
  12A9 1 * CC Thy Văn Nam Toán Huyền Anh Vũ Hoá N.Bích CN
  2 Thy Văn Thy Văn Vũ Hoá Huyền Anh Nhàn Sử Tuyết CD
  3 Nam Toán Vũ Hoá Nam Toán Tuyền Sinh Thy Văn Nhàn Sử
  4 Huyền Anh Nam Toán Diệu Địa Trà Lý Trà Lý Nam Toán
  5 Huyền Anh Trà Lý Tuyền Sinh * * Lai Tin * SH
  12A10 1 * CC Miên Sử Hà Văn H.Châu Sinh Th. Tâm Anh Thìn Hoá
  2 Tấn Toán Tuyết CD Trà Lý Thìn Hoá Thìn Hoá Miên Sử
  3 Th. Tâm Anh Th. Tâm Anh Tấn Toán Hà Văn Tấn Toán Hà Văn
  4 N.Bích CN Trà Lý Trà Lý Hà Văn H.Châu Sinh Lai Tin
  5 Tấn Toán Diệu Địa Th. Tâm Anh * * Tấn Toán * SH
   
  Gửi ý kiến