Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TEST E 6-UNIT6(2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 18h:14' 27-08-2011
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 277
  Số lượt thích: 0 người
  School’s name:…………………………………………….
  Class:…………. Date:………………..
  Marks:……………./Remarks: ……………………………

  (CLASS 6) TEST E 6 - UNIT 6(2011)

  I.ĐIỀN GIỚI TỪ VÀO CÁC CÂU SAU:
  1) Look ……..the house.
  2) There is a big yard ……front …….the house.
  3)There are many trees ……..the house.
  4)There is a well(cái giếng) ……..the left of the house.
  5) To the right …….the house,there is a flower garden(1 vườn hoa).
  6) I live …….a house.
  7) They live ………a restaurant(nhà hàng).
  8) Their house is next ……. a bookstore(hiệu sách).
  9)There are many people ……….the street.
  10) His father works …….a factory(nhà máy,xưởng).
  II.ĐỔI RA SỐ NHIỀU CÁC CÂU SAU:
  1) My pencil is on the table. (My pencils are on the table.
  2) This school is big. (……………………………….
  3) That is an eraser. (………………………………….
  4) There is a lamp in the desk. (……………………………………..
  5) It’s a small house. (………………………………
  6) Who’s that? (…………………………..
  7) No,it isn’t.It’s small. (……………………….…………………………
  8) Is your room big? (………………………………….
  9)This is her dress(áo đầm). (……………………………………….
  10) Is that your stereo. (……………………………………
  III.HOÀN THÀNH CÁC MẨU ĐỐI THOẠI SAU:
  1) …………..is your house? –It’s …………..Quang Trung street.
  2)………many floors……….it have? –It ………….three floors.
  3)……….your school big? -Yes, ……..is.
  4) …………is your name? -…………name’s Loan.
  5)………..do you spell your name? - T.H.A.N.H, Thanh.
  6)………………school do you go to? –I ……….to Nguyen Du school.
  7)………….Grade are you in? – I’m ……….Grade 6.
  8)……………do you have literature(văn học)? -…….have literature…..Wednesday.
  9)………..do you get……….? -I get up ………6 o’clock.
  10)…………………she brush her teeth every morning?
  - Yes,she …………..her teeth every morning.
  IV.VIẾT LẠI CÁC CÂU SAU THEO YÊU CẦU TRONG NGOẶC:
  1) Mr Lam’s daughter(con gái ruột) is eleven.
  (How old………………………………………?
  2)The house is big. ( It ……………………….
  3)The man is old. (He …………………….

  4)My mother’s picture(hình mẹ tôi) is on the wall(tường).
  (Where ………………………………………..?
  5)My brother’s school is on Pasteur street.
  (Where ……………………………………..?
  6)My school time is at half past twelve. (When ………………………………….?
  7)Tom gets up at six every morning. (What time…………………………………..?
  8)There are four people in my family. (How many…………………………………….?
  V.ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI SAU:
  1)………………………………?-Man lives in the city.
  2)…………………………………….?-Nam’s father works in a factory.
  3)……………………………………..?-They work in a hospital(bệnh viện).
  4)……………………………………...?-He goes to Bui Thi Xuan school.
  5)……………………………………?-Minh works in a musium(viện bảo tàng).
  6)……………………………………………?-I have 2 brothers and one sister.
  7)…………………………………………….?-There are 3 bookstores near my house.
  8)………………………………?-We eat in a big restaurant(nhà hàng).
  9)……………………………….?-The cat is in the box.
  10)……………………………………………?-I play soccer in the afternoon.
  VI.ĐỔI CÁC CÂU SAU SANG PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN:
  1) Our house has a yard(1 cái sân).
  ( Our house doesn’t/does not have a yard.
  (Does your house have a yard?(người thứ 3 hỏi)
  (Does our house have a yard?(người trong cuộc tự hỏi)
  2)Those are her pencils. ( Those aren’t/are not her pencils.
  (Are those her pencils?
  3)There is a park(công viên;bãi đậu xe) near the hotel (khách sạn).
  (………………………………………………………..
  (………………………………………………………..?
  4)She lives in a house near a lake(hồ nước) .
  (……………………………………………..
  (…………………………………………….?
  5)Hung works in a factory.
  (…………………………………………….
  (…………………………………………….?
  6)They have English on Monday and Thursday.
  (…………………………………………………………
  (…………………………………………………………?
  7)Loan takes a shower every morning.
  (……………………………………………………….
  (……………………………………………………….?
  8)Minh watch television every night.
  (……………………………………………………..
  (……………………………………………………..?
  9)His mother does the housework(công việc nhà) every day.
  (………………………………………………………..
  (………………………………………………………..?
  V.DÙNG CÁC TỪ GỢI Ý DƯỚI ĐÂY ĐỂ VIẾT THÀNH ĐOẠN VĂN,RỒI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI BÊN DƯỚI:
  Nam/ 12 years old.He /Grade 6.He /live/with his mother/father/2 sisters/city.His house/next/store.On the
   
  Gửi ý kiến