Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TEST E 6-UNIT 3 &4(2011)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 18h:12' 27-08-2011
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 385
  Số lượt thích: 0 người
  Name:…………………………………..Class:………….
  Date:(ngày/tháng)………………………..

  Unit 3:(review)
  I.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG CÁC TỪ THÍCH HỢP ĐỂ THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:
  1)……………Mr Nam a teacher?-Yes,……………….is.
  2)What’s……………………?-It’s …………….eraser.
  3)This is Hoa. …………….is a student.
  4)Are ………………nurses(những y tá)?-Yes,we ……………….
  5)Are you doctors(những bác sĩ)?-Yes, ………………are.
  6)Are you an engineer(kỹ sư)?-No, …………..not.
  7)What re you?-…………………a student.
  8)…………………is that?-………………..Linh.
  9)No, it …………. .. It’s ……………armchair(ghế bành).
  10)How many ………………are there in your house?-There ……….one desk.
  II.ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI SAU:
  1)……………………………?-They’re stools(những ghế đẩu).
  2)……………………….?-I’m a student.
  3)………………………..?-His name is Nam.
  4)…………………………?-She’s a teacher.
  5)………………………?-It’s Lan.
  6)………………………………………………….?
  -There are five people in my family.
  7)………………………..?-I’m fine,thank you.
  8)………………………..?-Yhat is a chair.
  9)…………………………………………………..?
  -There is a desk in the room.
  10)…………………………..?-My sister is 16 years old.
  III.ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG DẠNG ĐÚNG CỦA ‘TO BE’:
  1) I ……….Lan.I ……..a student.My brother and sister …………..teachers.My brother ……….twenty-five years old.My sister ………..twenty-four years old.There ………five people in my family.
  2)This ………..Thu.She …………….my friend.
  3)We …………in the yard(sân).
  4)Who …………….they?
  5)What …………….those(những cái kia)?
  6)There ……..a lamp(đèn bàn) on the wall(trên tường).
  IV.HOÀN TẤT ĐOẠN HỘI THOẠI SAU:
  Hello.My name’s Mai. ……………………………?
  My name’s Thu.
  ……………………………………………………..?
  I’m twelve. …………………………………..?
  I’m eleven years old.
  …………………………….?-I’m a nurse(y tá),And you?
  I’m a student.
  ……………………………………………………..?
  There are four people in my family.
  Oh,there are four people in my family,too.
  V.TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU:
  1)Is this your pen?-No,…………………………..
  2)Are these her book(sách của cô ấy)?-Yes,…………………….
  3)Are they doctors?-No,…………………………..
  4)Is that his eraser? –Yes,…………………………
  5)Is Nam a student? –No,………………………
  VI.ĐỔI CÁC CÂU SAU RA THỂ PHỦ ĐỊNH VÀ NGHI VẤN:
  1)I’m an engineer. (I am not an engineer. (Are you/Am I an engineer?
  2)This is my pen. (……………………….. (…………………………….?
  3)Thu and Lan are students. (…………………………………..
  - ……………………………………….?
  4)Those are his pen(bút máy của anh ấy).
  - ……………………………………… (………………………………………?
  5)My book is here(ở đây). (…………………………….. (……………………………………?
  VII.SẮP XẾP CÁC TỪ DƯỚI ĐÂY THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:
  1) her/ is/ ruler/ that. (…………………………………..
  2) not/ are/ those/ my/ books. (…………………………………….
  3) engineer/ your/ sister/ an/ is. (……………………………………..
  4) is/ his/ what/ ?/ name/ (……………………………………
  5) are/ doctors/ ?/ brothers(những anh trai)/ your (……………………………….
  VIII. ĐẶT CÂU HỎI CHO CÁC TỪ ĐƯỢC GẠCH DƯỚI:
  1) …………………………………….?-My name is Lan.
  2)……………………………………...?-She is a nurse.
  3)…………………………………….?-It’s an eraser.
  4)………………………………….?-They are tables(những cái bàn).
  5)…………………………………?- It’s Mr Vien.
  IX.HÃY HOÀN TẤT ĐOẠN VĂN SAU ĐÂY,SAU ĐÓ TRẢ LỜI CÂU HỎI:
  This …………my family.There ………..five people ………...my family:my father,my mother,my brother,my sister and me.We live …….Quang Trung street.My father is forty years ……….. He is ………..engineer.My mother is thirty-six years ……….. ………is a nurse.My brother is twelve.My sister is ten.I’m fourteen.We ……..students.
  Questions: 1)How many people are there in his family?
  (……………………………………………………….
  2)Where do they live? (…………………………………………..
  3)How old is his father? (…………………………………..
  4)What does his father do? (…………………………………….
  5)How old is his mother? (…………………………………….
  6) Is his mother a doctor? (……………………………………………………
  7)How old is his brother? (……………………………..
  8)How old is his sister? (……………………………….
  GOOD LUCK TO YOU.
  Name:…………………………………..Class:………….
  Date:(ngày/tháng)………………………..
  TEST- UNIT 4(review)
  I.HÃY ĐIỀN A/ AN VÀO CÁC CÂU SAU NẾU CẦN:
  1)My father is ……………architect(kiến trúc
   
  Gửi ý kiến