Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HOI_THAO_2022_4.jpg HOI_THAO_2022_3.jpg HOI_THAO_2022_2.jpg HOI_THAO_2022_1.jpg CO_TUONG_7.jpg CO_TUONG_6.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_3.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg CO_TUONG_5.jpg CO_TUONG_4.jpg CO_TUONG_2.jpg Co_tuong__1.jpg KN_40_NAM_4.jpg KN_40_NAM_3.jpg KN_40_NAM_2.jpg KN_40_NAM_1.jpg 3907441498385.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Văn Chung
  Người gửi: Nguyễn Văn Chung
  Ngày gửi: 22h:41' 30-11-2022
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 322
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nêu khái niệm mol, khối lượng mol và thể tích mol?

  Trả lời:
  - Mol là lượng chất có chứa N (6.1023 ) nguyên tử
  hoặc phân tử của chất đó.
  - Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính
  bằng gam của N nguyên tử hay phân tử chất đó,
  có trị số bằng nguyên tử khối hoặc phân tử khối.  
  - Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N
  phân tử chất đó. Ở đktc, thể tích mol của các
  chất khí đều bằng 22,4 lít.

  Bài 19. CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ
  TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
  I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT
  NHƯ THẾ NÀO?

  1.Ví dụ:
  Em có biết 0,5 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu gam?
  Biết khối lượng mol của CO2 là 44g
  Bài làm
  Khối lượng của 0,5 mol CO2 là:

  = 0,5 . 44 = 22 (g)

  mCO
  Ta đã biết: 1 mol phân tử CO2 có2khối lượng: 44 g

  0,5 mol phân tử CO2 có khối lượng: x g
  m
  Từ đó có: x CO
  = 20,5. 44 = 22 (g)

  Ví dụ:
  1 mol CO2 có khối lượng là 44 gam
  Vậy 0,25 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu?
  Và 3 mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu?
  ……………………………………………………………………..

  Vậy n mol CO2 có khối lượng là bao nhiêu?
  Bài làm
  Khối lượng của 0,25
  3 mol CO2 là:
  Khối lượng của n mol CO2 là:

  x

  ==11 (g)
  132(g)
  x
  (g)

  Vậy nếu gọi khối lượng chất là m, khối lượng mol chất
  là M, số mol chất là n thì ta có: m = n . M (g)

  2. Công thức:
  m = n . M (g)

  Rút ra:

  Trong đó:
  m: khối lượng chất (g).
  n: số mol chất (mol).
  M: khối lượng mol chất (g/mol).

  m
  n= M

  (mol)

  m
  M= n

  Đây chính là công thức chuyển
  đổi giữa lượng chất (n) và khối
  lượng chất (m)

  (g/mol)

  Từ công thức m = n . M
  Muốn tính số mol (n) ta làm như thế nào?
  và tính khối lượng mol (M) ta làm như thế nào?

  KẾT LUẬN
  1)Tìm khối lượng chất (m) khi biết số mol chất (n), ta tìm
  khối lượng mol (M) của chất, sau đó áp dụng công thức:m =?
  m = n . M (g)
  2) Tìm số mol chất (n) khi biết khối lượng chất (m), ta tìm
  khối lượng mol (M), sau đó áp dụng công thức: n = ?

  m
  n=
  (mol)
  M

  3) Tìm khối lượng mol (M) khi biết số mol (n) và khối lượng
  (m), ta áp dụng công thức: M = ?

  M =m
  (
  g
  /mol)
  n

  3. Bài tập vận dụng: DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG (m)
  Bài 1. Tính khối lượng của 0,1 mol phân tử Cl 2 , biết
  M Cl = 71g là:
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn là đúng:
  2

  A. 35,5 gam
  B. 0,1 gam
  C 7,1 gam
  C.
  D. 71 gam

  Khối lượng của 0,1 mol Cl2 là:
  m = n . M = 0,1 . 71 = 7,1 (g)

  3. Bài tập vận dụng: DẠNG 2: TÍNH SỐ MOL CHẤT (n)
  Bài 2. Tính số mol (n) của 16g Cu? Biết MCu = 64g.
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn là đúng:

  16g Cu có số mol là:
  A
  A. 0,25 mol
  B. 0,5 mol
  C. 0,2 mol
  D. 2 mol

  16g Cu có số mol là:
  m 16
  n   0,25(mol )
  M 64

  3. Bài tập vận dụng: DẠNG 3: TÍNH KHỐI LƯỢNG MOL (M)
  Bài 3. Tính khối lượng mol của chất A, biết rằng
  n=0,5mol chất này có khối lượng m=28g? Chất này
  là chất gì?
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái mà em chọn là đúng:

  khối lượng mol của chất A là:
  A. 54g - Mg
  B. 14g - N
  C. 64g -Cu
  D
  D. 56g - Fe

  khối lượng mol của chất A là:

  m 28
  M  
  56 g
  n 0,5

  Chất này chính là Fe

  Bài 19. CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ
  TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤT
  I. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT
  NHƯ THẾ NÀO?
  II. CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ THỂ TÍCH CHẤT
  KHÍ NHƯ THẾ NÀO?

  1.Ví dụ:
  Em có biết 0,5 mol CO2 ở đktc có thể tích là bao nhiêu lít?
  Bài làm
  0,5 mol
  COtử2 ởCO
  đktclà:
  TaThể
  đã tích
  biết:của
  1mol
  phân
  ở đktc có thể tích:22,4(l)
  2

  V CO= 0,5 . 22,4 = 11,2(l)
  2
  Vậy 0,5 mol phân tử CO2 ở đktc có thể tích: x (l)
  V
  Từ đó có: x =CO
  0,5.
  22,4 = 11,2(l)
  2

  Ví dụ:
  (ở đktc)
  1 mol CO2 có thể tích là: 22, 4(l)
  Vậy 0,25 mol CO2 có thể tích là bao nhiêu lít?
  Và 3 mol CO2 có thể tích là bao nhiêu lít?
  ……………………………………………………………………..

  Vậy n mol CO2 có thể tích là bao nhiêu?
  Bài làm
  Thể tích của 0,25
  3 mol CO2 là:
  Thể tích của n mol CO2 là:

  = 67,2(l)
  5,6 (l)

  x

  x

  Vậy nếu đặt n là số mol chất khí, V là thể tích chất khí
  (đktc), ta có: V = 22,4 . n (l)

  2. Công thức:

  Trong đó:
  V: Là thể tích khí (lít).
  V = n . 22,4 (l) Trong (đktc)
  n: số mol chất (mol).
  Đây là công thức chuyển đổi giữa lượng
  V = n . 24 (l)
  chất(n) và thể tích của chất khí (V)

  (đk thường)

  Suy ra:

  V (mol) Đktc (00c-1atm)
  n = 22,4

  Trong điều kiện bình thường V= 24 . n (l)
  Đk (20 c-1atm)
  0

  V
  n  (mol )
  24

  Từ công thức V = n . 22,4 (đktc) và V = n . 24
  (đkthường).
  Muốn tính số mol (n) ta làm như thế nào?

  Đây
  là côngthức
  thức chuyển
  chuyển
  I. Công
  II. Đây
  Cônglà thức
  chuyển
  đổi giữa
  công
  thức
  chuyển
  đổi
  đổi
  giữa
  lượng
  chất
  (n)
  đổi giữa khối lượng và thể tích chất khí và lượng chất
  giữa lượng chất (n) và thể

  khối
  lượng
  (m).
  Dùng
  lượng chất:
  tích chất khí (V). Dùng để
  để tính số mol chất khi
  tính số mol chất khí khi
  m và
  nM.M ( g )
  biết m
  biết V ở đktc

  m
  n
  (mol )
  M

  m
  M  ( g / mol )
  n

  V n.22, 4(l )
  V
  n
  (mol )
  22, 4

  THẢO LUẬN NHÓM
  Từ công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết:
  - Tính số mol của 8g O2 , biết M o2= 32g?
  - 1,12 (l) khí A ở đktc có số mol là bao nhiêu ?

  Từ công thức chuyển đổi trên, em hãy cho biết:

  - Số mol của 8g khí O2, biết M O2= 32g?
  - 1,12 (l) khí A ở đktc có số mol là bao nhiêu ?
  Giải
  - Số mol của 8g khí O2 là:
  m
  8
  n

  0,25( mol )
  M
  32
  - Số mol của 1,12 l khí A (ở đktc) là:

  V
  1,12(l )
  nA 

  0, 05(mol )
  22, 4 22, 4(l / mol )

  CỦNG CỐ
  Câu 1. Khối lượng của n = 0,5mol H2O là bao
  nhiêu? Biết M = 18(g/mol). Hãy chọn đáp án
  HO
  đúng?
  2

  A

  18
  S gam

  B

  0,5
  S gam

  C

  10
  S gam

  D

  Đ
  9 gam

  Khối lượng của 0,5 mol H2O:
  m = n.M = 0,5 . 18 = 9 (g)

  CỦNG CỐ
  Câu 2. Số mol của m=28 gam Fe là bao nhiêu biết
  MFe = 56(g/mol). Hãy chọn đáp án đúng?
  A
  B
  C
  D

  28
  S gam

  Số mol của 28 gam Fe là:

  0,5Đmol

  m 28
  1S
  nmol
   0,5(mol )
  Fe 
  M 56

  56Sgam

  CỦNG CỐ
  Câu 3. Thể tích của n=0,1 mol O2 ở (đktc) là:
  A

  2,24 l
  Đ

  B

  S22,4 l

  -

  Thể tích của n=0,1mol O2 (đktc):

  C
  D

  VO2= n . 22,4 = 0,1 . 22,4
  S2,4 l
  S 2,4

  = 2,24 (l)

  CỦNG CỐ
  Câu 4. Số mol của V=3,36 lít khí oxi ở đktc là:
  A
  B
  C
  D

  3,36
  S gam

  Số mol của 3,36 lít khí oxi ở đktc là:
  0,2
  S mol

  V
  3,36(l )
  nO 

  0,15(mol )
  2 22, 4 22, 4(l / mol )
  3,36
  S lít

  Đ mol
  0,15

  DẶN DÒ
  Học thuộc các công thức chuyển đổi -Vận dụng giải bài tập

  m n.M ( g )
  Công thức chuyển đổi giữa lượng
  chất (n) và khối lượng chất (m)

  m
  n
  (mol )
  M

  m
  M  ( g / mol )
  n

  V n.22, 4(l )
  Công thức chuyển đổi giữa
  lượng chất (n) và thể tích chất
  khí (V) ở đktc.

  V
  n
  (mol )
  22, 4

  DẶN DÒ
  - Bài tập về nhà: 3, 4, 5, 6 SGK trang 67
  - Đọc và Chuẩn bị: Bài 20
   
  Gửi ý kiến