Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BIEB BAN KIEM TRA NOI BO

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thu
  Ngày gửi: 14h:39' 30-12-2015
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tam Thanh, ngày……tháng……năm 20

  BIÊN BẢN KIỂM TRA
  Nội bộ trường học, năm học 2015 - 2016
  ---------------

  Họ và tên giáo viên:……………………………………………..
  Dạy môn:…………………………………………………………
  Năm vào ngành: …………………………………………………
  Nhiệm vụ được giao:…………………………………………….
  Đơn vị công tác:…………………………………………………

  I . Kết quả kiểm tra:
  1. Việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy (công tác giảng dạy)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………..…..
  2. Việc giáo dục của giáo viên (công tác chủ nhiệm...)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Việc thực hiện Điều lệ nhà trường,
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Việc thực hiện quy chế chuyên môn và các quy định khác:
  a. Về hồ sơ chuyên môn
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  b. Về quy chế chuyên môn
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………..
  c. Kết quả xếp loại giờ dạy do người kiểm tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của Bộ GD & ĐT ).
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do người kiểm tra trực tiếp khảo sát và kết quả học tập bộ môn (sổ gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy)
  Loại giỏi:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
  Loại khá:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
  Loại trung bình:…………………..đạt tỷ lệ……………..%
  Loại yếu:………………………….đạt tỷ lệ……………..%
  Loại kém:…………………………đạt tỷ lệ……………..%
  5. Việc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  II. Kiến nghị
  Với đối tượng kiểm tra:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN NGƯỜI KIỂM TRA
  (ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
  HIỆU TRƯỞNG
  (ký, đóng dấu và ghi họ tên)


   
  Gửi ý kiến