Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg Lacdao2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thị Thúc Lam
  Ngày gửi: 16h:12' 02-02-2018
  Dung lượng: 61.5 KB
  Số lượt tải: 221
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUÝ
  TRƯỜNG THCS TAM THANH


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tam Thanh, ngày 22 tháng 01 năm 2018
  

  BẢN CAM KẾT TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2018
  Họ và tên: …………………………………………….. Ngày sinh: …/…../.......
  Đơn vị công tác: Trường THCS Tam Thanh
  Chức vụ: ……………………………………………………………...
  Sau khi được học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu năm 2018, cụ thể như sau:
  1. Về tư tưởng chính trị
  (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
  (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống).
  ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
  (Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao)
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  4. Về tổ chức kỷ luật
  (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua (nếu có)
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………….
  Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên cuối năm.
  XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
  NGƯỜI CAM KẾT


  
  
   
  Gửi ý kiến