Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  BÀI TẬP TỔNG HỢP GV NÊN THAM KHẢO

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 18h:19' 27-08-2011
  Dung lượng: 48.5 KB
  Số lượt tải: 83
  Số lượt thích: 0 người
  (CLASS 8(12) EXERCISES COLLECTION(cont)

  *** PART B***

  IV.TÌM 1 TỪ CÓ CÁCH PHÁT ÂM KHÁC VỚI NHỮNG TỪ CÒN LẠI:
  1) a.enough b.industry c.rubber d.sound
  2) a.below b.cow c.mouth d.south
  3) a.cracker b.famous c.married d.flag
  4) a.great b.season c.reach d.greet
  5) a.bumper b.truth c.booth d.shooting
  6) a.organ b.hoarse c.quote d.stall
  7) a.die b.history c.cry d.society
  8) a.fair b.garland c.parting d.heart
  9) a.character b.machine c.ambitious d.artificial
  10) a.cat b.hat c.that d.hate
  11) a.life b.like c.live d.lit
  12) a.stay b.dad c.tale d.great
  13) a.poor b.more c.door d.saw
  14) a.brother b.money c.love d.lose
  15) a.tell b.sale c.hell d.best
  16) a.tour b.proud c.sound d.pronounce
  17) a.home b.come c.tongue d.one
  18) a.here b.learn c.her d.verse
  19) a.need b.eat c.it d.meat
  20) a.after b.late c.half d.hard
  21) a.take b.part c.date d.favour
  22) a.form b.born c.hobby d.outdoor
  23) a.fill b.feel c.him d.ill
  24) a.busy b.much c.but d.some
  25) a.fresh b.view c.friend d.went
  26) a.quiet b.village c.relative d.attractive
  27) a.nothing b.country c.province d.once
  28) a.bear b.there c.tear d.hear
  29) a.learned b.played c.cooked d.ruled
  30) a.good b.foot c.took d.food
  31) a.grow b.open c.officer d.moment
  32) a.small b.law c.tall d.plane
  33) a.float b.noun c.about d.out
  34) a.arrive b.abroad c.around d.armchair
  35) a.snowy b.cold c.prison d.chicago
  36) a.held b.flew c.mend d.tent
  37) a.lot b.floor c.box d.dog
  38) a.famous b.tourist c.tedious d.anxious
  39) a.family b.factory c.beauty d.liquify
  40) a.behave b.medal c.refine d.rewrite
  41) a.tank b.can c.have d.start
  II.CUNG CẤP GIỚI TỪ ĐÚNG VÀ DẠNG ĐỘNG TỪ THÊM ‘ING’ TRONG NGOẶC ĐỂ HOÀN THÀNH CÂU:
  1) I apologizd (not/ answer) for not answering the letter.
  2) He is very keen (ride) on riding.
  3) I don’t approve (smoke) of smoking I think.It’s a disgusting habit.
  4) I believe (discuss) …………………..things openly(cởi mở).
  5) He insisted (tell)……………………us about himself.
  6) People objected (have) ……………………..to wait so long.
  7) You ought to book in advance.Yon can’t rely (find)………………..a hotel room.
  8) I’m thinking (go) ………………to France in the summer.
  9) I’ve succeeded (get)…………………..hold of the telephone number.
  10) They’re talking (build)……………………a new swimming pool.
  11) The tourists complained (not/ get) …………………………any sleep.
  12) People were annoyed (not/ be) ……………………able to see properly.
  13) I’m bored (wait) ……………………….here doing nothing.
  14) Is this car capable (get)…………………..us all way to our hometown?
  15) John is really excited (go)…………………..to New York.
  16) I’m fed up (live) ……………………in this awful place.
  17) Ted is fond (fish) …………………….
  18) Andrew is very good (tell)…………………………jokes.
  19) The man was found guilty (steal)…………………..from his employer.
  20) Some of us are interested (start)……………………..a discussion group.
  21) Sophie is very keen (go)……………….to art college.
  22) I’m pleased (get)…………………………into university.
  23) I’m tired (
   
  Gửi ý kiến