Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (admin)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  67dc1e5f6dc19b9fc2d0.jpg 99.jpg 98.jpg 97.jpg 96.jpg 95.jpg 93.jpg 91.jpg 90.jpg 84.jpg 85.jpg 86.jpg 87.jpg 88.jpg 89.jpg 20210317_085136.flv 1.jpg 3.jpg 21.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện Tài nguyên Giáo dục tỉnh Bình Thuận.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Anh6 ktra 15' lần 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:11' 15-11-2010
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 74
  Số lượt thích: 0 người
  Hong Son secondary school THE 15 MINUTE TEST
  Full name: SUBJECT : ENGLISH 6
  Class: 6 …… SCHOOL YEAR: 2010-2011

  Choose and circle the best correct word or phrase. (6ms)
  (và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
  My house is near a market so it’s very ............... a. big b. noisy c. quiet
  Hoa’s house is not far her school so she goes to school ................
  a. on foot b. by bus c. by motorbike
  Do you live in the country? a. Yes, I do b. Yes, I live c. No, I not do
  ............... does Mr Hai travel to work? – He travels by car a. What b. Where c. How
  Từ “ Clinic” là từ có mấy âm tiết:
  a. two b. four c. six
  Tìm ra từ có dấu nhấn trọng âm khác các từ còn lại: a. apartment b. garden c. market
  Tìm từ trái nghĩa với từ “ new ” a. big b. old c. noisy
  Are there any stores on your street?
  a. Yes, there is b. No, there isn’t c. No, there aren’t
  Is your house in the country ............... in the city? – It’s in the city.
  a. or b. but c. and
  Are there ............... flowers here?
  a. some b. any c. is
  I go to school ............... bike.
  a. to b. on c. by
  Loại ra một từ không cùng nhóm: a. book b. train c. plane
  Circle a mistake in the following sentences: (2ms)
  (Khoanh tròn một lỗi sai trong các câu sau) ()
  There isn’t some milk in the box.
  A B C
  Do he go to school on foot?
  A B C
  Answer about you. (2ms) ( Trả lời về bản thân bạn ) (2đ)
  How do you go to school?
  ........................................................................................................
  Are there any trees in your house?
  ........................................................................................................
  (-(-(
   
  Gửi ý kiến